top of page

Praktisch

Huishoudelijk reglement

Het reglement bevat regels waar onze "dansende leden" zich aan moeten houden.
Lees dit reglement aandachtig !! Door in te schrijven bij Move it Herzele ben je akkoord met ons huishoudelijk reglement.

Inschrijving

 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld. 

 • Elke inschrijving betekent een expliciet akkoord met het huishoudelijk reglement.

 • Indien je lidgeld na de derde les nog niet volledig betaald is, zal je, om verzekeringstechnische redenen, niet meer aan de lessen mogen deelnemen.

 • Terugbetaling van je lidgeld gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen (medische redenen), en steeds na overleg binnen het bestuur.

 • Stoppen om persoonlijke redenen, is geen geldige reden tot terugbetaling.

 • Voor elke terugbetaling zal een administratieve kost van € 20,00 aangerekend worden.

Zaalgebruik

 • Daar dansen een intensieve bezigheid is, mag je water in de zaal meenemen. Frisdranken (zoals cola), eten en/of snoepwaren zijn uitdrukkelijk verboden.

 • Kleedkamers en danszalen houden we proper, afval gooien we in de voorziene vuilnisemmers.

 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter, laat ze thuis, of geef ze aan iemand in bewaring. Kledij laat je steeds in de kleedkamers liggen en niet in de sportzaal

 • Zorg er steeds voor dat je sportschoenen netjes en aangepast zijn aan onze binnenzalen.

Lessen - aanwezigheden

 • Ouders controleren steeds of de lesgeefster aanwezig is bij het begin van de les.

 • We staan erop dat iedereen minimum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig is, en dit zonder de aan de gang zijnde les te storen.

 • We blijven steeds tot op het einde van de les. Moet je door omstandigheden toch vroeger vertrekken, dan breng je de lesgever voor het begin van de les van op de hoogte.

 • Ben je gekwetst maar kan je je verplaatsen, dan mag je de lessen in de zaal mee volgen. We raden dit voor iedereen sterk aan.

 • Woon je de lessen niet regelmatig bij, dan is het mogelijk dat je niet aan de slotshow kunt deelnemen.

 • ​Verandering van groep op eigen vraag (bv om met twee vriendinnen toch in dezelfde groep te zitten) zal alleen naar een lager niveau toegestaan worden. 

Groepsindeling

 • De indeling van de groepen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de club/lesgevers.

Optredens

 • Alle choreografieën en muziek zijn auteursrechterlijk beschermd. Het is dus verboden om deze choreografieën en muziek of zelfs een deel daarvan, openbaar te maken of door te geven aan derden. Dit uit respect voor onze eigen lesgevers.

Gedrag

 • Beleefdheid staat boven alles.

 • Beslissingen van lesgevers worden steeds gerespecteerd.

 • Tijdens optredens, wedstrijden, …., zijn jullie het visitekaartje van de club, wees dus steeds beleefd en vriendelijk.

 • Houd je steeds aan de door Move it opgelegde regels en afspraken.

 • ​RESPECTEER dans = draag sportkledij!!

 • Alsook willen wij in onze club een veilig omgeving creëren. Indien u toch zou te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag (fysiek of verbaal) dan kan u terecht bij onze Club Api Sofie Van Boxstael (moveitherzele.api@gmail.com). Onze dansclub is een plek waar vertrouwen, respect en veiligheid centraal staan en dat willen wij ook zo houden. 

.

Verzekering

 • Als danser ben je verzekerd tijdens de lessen en op de kortste/snelste weg van en naar huis.

 • Bij eventuele ongevallen of kwetsuren dient men binnen de 24 uur het secretariaat te verwittigen, maar het is wenselijk om een kwetsuur reeds tijdens/na de les aan de lesgever te melden.

 • Volwassenen worden geacht om €10 lidgeld te betalen. Dit geldt als verzekering.

Foto en film

 • Als lid van de vereniging geef je expliciet toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door de door de club hiervoor aangestelde personen.

 • De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicatie op de eigen website.

Privacy-verklaring

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt door Move it, Kloosterstraat 13, 9520 St-L-Houtem, move-it-dance@telenet.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport te beoefenen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via move-it-dance@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.

bottom of page